Mut@nt HD500C Cable receiver

Mutant HD 500C E2 Linux Cable Receiver

Speficiations Mutant HD 500C E2 Linux Cable Receiver

 •  Broadcom linux OS E2 CPU 750 MHz
 • 128 MB NAND Flash-memory
 • 256 MB DDR3- memory
 • DHCP Optional
 • H.264 / MPEG4 – HD / DVB-C tuner
 • 1 x card reader
 • USB & LAN-connection
 • 4-digit display
 • HDMI – output
 • HDMI en composite output
 • Ethernet-poort (LAN 10/100 Mbit)
 • Fast channel cange(less than  1 second)
 • Child protection
 • EPG – Electronic Program Guide
 • Multi OSD menu language
 • SPDIF optical output
 • Support subtitle and teletext
 • External power adapter
 • Cablescan and auto/manual channel scan
 • Super low power consumption operation mode ~6,5Watt

 

Tagged under:

, , ,

159 Comments

 1. Pingback: 娛樂城

 2. Pingback: brazilian body wav

 3. Pingback: Smart Balance Wheel

 4. Pingback: Hermes Outlet Store

 5. Pingback: Hermes Garden Party

 6. Pingback: http://www.crests.org/hermesoutlet.php

 7. Pingback: Hermes Birkin Outlet

 8. Pingback: http://www.crests.org

 9. Pingback: http://www.crests.org/favorite_links.htm

 10. Pingback: http://www.crests.org/crest_over_helmet.htm

 11. Pingback: Hermes Outlet Store

 12. Pingback: Hermes Garden Party

 13. Pingback: Anonymous

 14. Pingback: Hermes Birkin Replica

 15. Pingback: http://www.crests.org/gifts_under_$100.htm

 16. Pingback: http://www.crests.org/gifts_under_$75.htm

 17. Pingback: http://www.crests.org/gifts_under_$20.htm

 18. Pingback: http://www.crests.org/crest_or_coat_of_arms.htm

 19. Pingback: http://www.crests.org/family_reunions.htm

 20. Pingback: http://www.crests.org/gifts_under_$50.htm

 21. Pingback: Portafoglio Hermes Prezzo

 22. Pingback: http://www.crests.org/crest_specials.htm

 23. Pingback: Anonymous

 24. Pingback: http://www.crests.org/motto.htm

 25. Pingback: http://www.crests.org/family_crests.htm

 26. Pingback: Hermes Handbags Outlet

 27. Pingback: http://www.crests.org/genealogy.htm

 28. Pingback: http://www.crests.org/free_report.htm

 29. Pingback: http://www.crests.org/tell_me_more.htm

 30. Pingback: http://www.crests.org/unique_gifts.htm

 31. Pingback: http://www.crests.org/coat_of_arms.htm

 32. Pingback: http://www.crests.org/mantel.htm

 33. Pingback: adultcategories.pro

 34. Pingback: xxxvideohd.pro

 35. Pingback: pornxvideos.pro

 36. Pingback: deutschporno.pro

 37. Pingback: pornoitaliano.pro

 38. Pingback: newtube sirius258 abdu23na4726 abdu23na14

 39. Pingback: new siriustube614 abdu23na408 abdu23na24

 40. Pingback: jigdf43g6504 afeu23na1661 abdu23na89

 41. Pingback: hd videos tubepla.net598 afeu23na8234 abdu23na37

 42. Pingback: tubepla308 afeu23na261 abdu23na18

 43. Pingback: 94CysSul6H

 44. Pingback: hdmobilesex.me

 45. Pingback: Autoapprove List

 46. Pingback: solars.biz

 47. Pingback: ABrand

 48. Pingback: 2019

 49. Pingback: cleantalkorg2.ru

 50. Pingback: #macron #Lassalle

 51. Pingback: a2019-2020

 52. Pingback: facebook

 53. Pingback: facebook1

 54. Pingback: javsearch.mobi

 55. Pingback: free bitcoin cash

 56. Pingback: http://bitly.com/serial-igra-prestolov-sezon-8-hd-seriyy

 57. Pingback: 2020-2020-2020

 58. Pingback: glyxar.ru

 59. Pingback: ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì

 60. Pingback: wwin-tv.com

 61. Pingback: Video

 62. Pingback: Watch

 63. Pingback: watch online

 64. Pingback: slcshop.top

 65. Pingback: upmusic.icu

 66. Pingback: 00-tv.com

 67. Pingback: 4serial.com

 68. Pingback: we-b-tv.com

 69. Pingback: hs;br

 70. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 71. Pingback: tureckie_serialy

 72. Pingback: serialy

 73. Pingback: +1+

 74. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 75. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 76. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 77. Pingback: ++++++

 78. Pingback: HD-720

 79. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 80. Pingback: strong woman do bong soon

 81. Pingback: my id is gangnam beauty

 82. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 83. Pingback: 2020

 84. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 85. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 86. Pingback: movies

 87. Pingback: movies online

 88. Pingback: karan johar

 89. Pingback: Top Movies

 90. Pingback: Movies1

 91. Pingback: 11 10 2019

 92. Pingback: smotretonline2015.ru

 93. Pingback: Serial smotret

 94. Pingback: kinokrad

 95. Pingback: kinokrad 2020

 96. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 97. Pingback: Watch TV Shows

 98. Pingback: casino

 99. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 100. Pingback: filmy-kinokrad

 101. Pingback: kinokrad-2019

 102. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 103. Pingback: serial

 104. Pingback: cerialest.ru

 105. Pingback: youtube2019.ru

 106. Pingback: dorama hdrezka

 107. Pingback: movies hdrezka

 108. Pingback: HDrezka

 109. Pingback: kinosmotretonline

 110. Pingback: LostFilm HD 720

 111. Pingback: trustedmdstorefy.com

 112. Pingback: bofilm ñåðèàë

 113. Pingback: bofilm

 114. Pingback: 1 seriya

 115. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 116. Pingback: topedstoreusa.com

 117. Pingback: hqcialismht.com

 118. Pingback: viagramdtrustser.com

 119. Pingback: lindamedic.com

 120. Pingback: rick and morty season 3

 121. Pingback: See-Season-1

 122. Pingback: Evil-Season-1

 123. Pingback: Evil-Season-2

 124. Pingback: Evil-Season-3

 125. Pingback: Evil-Season-4

 126. Pingback: Dollface-Season-1

 127. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 128. Pingback: nileriver

 129. Pingback: films year 2020

 130. Pingback: cupooftea

 131. Pingback: serial 2020

 132. Pingback: Dailymotion

 133. Pingback: Watch+movies+2020

 134. Pingback: serial-video-film-online

 135. Pingback: tvrv.ru

 136. Pingback: 1plus1serial.site

 137. Pingback: #1plus1

 138. Pingback: 1plus1

 139. Pingback: Watch Movies Online

 140. Pingback: Film

 141. Pingback: Film 2020

 142. Pingback: Film 2021

 143. Pingback: Top 10 Best

 144. Pingback: watch online TV LIVE

 145. Pingback: human design

 146. Pingback: dizajn cheloveka

 147. Pingback: human-design-space

 148. Pingback: koma 2020

 149. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 150. Pingback: The-Gentlemen

 151. Pingback: led-2

 152. Pingback: pod-vodoi

 153. Pingback: vk 2020

 154. Pingback: parazity-oskar-2020

 155. Pingback: human design human design

 156. Pingback: DSmlka

 157. Pingback: viagra

 158. Pingback: viagra online

 159. Pingback: +

Leave a Reply

Log in